Pressrelease

okt 14, 2022 | Nyheter

Samarbete mellan Företagarna och NLC

Åtgärdsvalstudien för Gullmarsbron!

Företagarna i Lysekil har tecknat avtal med WSP Sverige AB om arbetet med Åtgärdsvalstudie (ÅVS) för Gullmarsbron!
Uppdragets syfte är att studera möjligheterna att anlägga en flytande bro över Gullmarsfjorden mellan färjelägena Skår i Uddevalla kommun och Finnsbo i Lysekils kommun. Uppdraget är avgränsat till fem delstudier som ska behandla följande teman: 1. Beskrivning av flytbro, 2. Gullmarns skyddsvärden, 3. Trafikanalys, 4. Behov av trafikavgifter respektive 5. Regional utveckling. Studierna ska utgöra underlag och som bilagor ingå i en åtgärdsvalsstudie för en fast förbindelse över Gullmarsfjorden. De ska därför utföras enligt Trafikverkets metodik för åtgärdsvalsstudier. Själva åtgärdsvalsstudien kommer att genomföras i ett senare skede efter kompletterande studier av andra aspekter. Målet är att en flytande bro över Gullmarn ska tas med som ett självfinansierat projekt i den regionala planen för infrastruktur i Västra Götaland.
Arbetet med åtgärdsvalstudien sker i samarbete med Företagarna, Näringslivscentrum, Lysekils kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Studien finansieras av Leader (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), Lysekils kommun och Företagarna i Lysekil. Studien skall presenteras våren 2023. Enligt Roland Karlsson, Företagarna i Lysekil

Lunchträff Havets Hus

Lunchträff Havets Hus

6/12 är det dags igen för Lunchträff på Verandan Havets Hus, för medlemmar och andra intresserade. Välkommen klockan 11.30 -13.00. Du anmäler dig senast måndag morgon dagen före lunchen till info@nlclysekil.se och betalar på plats. Vi planerar in olika teman för varje...

läs mer
Lunchträffar på Havets Hus

Lunchträffar på Havets Hus

4/10, 8/11 och 6/12 testar vi vårt nya koncept Lunchträffar för medlemmar och andra intresserade. Dessa förläggs under hösten till Havets hus, mellan klockan 11.30 -13.00. Du anmäler dig senast måndag morgon dagen före lunchen till info@nlclysekil.se och betalar på...

läs mer