Pressrelease

okt 14, 2022 | Nyheter

Samarbete mellan Företagarna och NLC

Åtgärdsvalstudien för Gullmarsbron!

Företagarna i Lysekil har tecknat avtal med WSP Sverige AB om arbetet med Åtgärdsvalstudie (ÅVS) för Gullmarsbron!
Uppdragets syfte är att studera möjligheterna att anlägga en flytande bro över Gullmarsfjorden mellan färjelägena Skår i Uddevalla kommun och Finnsbo i Lysekils kommun. Uppdraget är avgränsat till fem delstudier som ska behandla följande teman: 1. Beskrivning av flytbro, 2. Gullmarns skyddsvärden, 3. Trafikanalys, 4. Behov av trafikavgifter respektive 5. Regional utveckling. Studierna ska utgöra underlag och som bilagor ingå i en åtgärdsvalsstudie för en fast förbindelse över Gullmarsfjorden. De ska därför utföras enligt Trafikverkets metodik för åtgärdsvalsstudier. Själva åtgärdsvalsstudien kommer att genomföras i ett senare skede efter kompletterande studier av andra aspekter. Målet är att en flytande bro över Gullmarn ska tas med som ett självfinansierat projekt i den regionala planen för infrastruktur i Västra Götaland.
Arbetet med åtgärdsvalstudien sker i samarbete med Företagarna, Näringslivscentrum, Lysekils kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Studien finansieras av Leader (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), Lysekils kommun och Företagarna i Lysekil. Studien skall presenteras våren 2023. Enligt Roland Karlsson, Företagarna i Lysekil

Företagslunch på Verandan Havets Hus

Företagslunch på Verandan Havets Hus

Lunchträff för medlemmar och andra intresserade på Havets hus Verandan, mellan klockan 11.30 -13.00. Du anmäler dig senast måndag morgon dagen före lunchen till info@johane230.sg-host.com och betalar på plats. Lunchträffar i höst blir 26 september, 24 oktober, 21...

läs mer
Nu är rapporten klar!

Nu är rapporten klar!

På Lysekils kommuns informationsmöte i måndags redovisades den efterlängtade rapporten om möjligheterna att bygga en bro över Gullmarn. Rapporten behandlar konstruktion av en flytande bro och dess påverkan på miljö, trafikströmmar och samhällsekonomi. Den redovisar...

läs mer