Pressrelease

okt 14, 2022 | Nyheter

Samarbete mellan Företagarna och NLC

Åtgärdsvalstudien för Gullmarsbron!

Företagarna i Lysekil har tecknat avtal med WSP Sverige AB om arbetet med Åtgärdsvalstudie (ÅVS) för Gullmarsbron!
Uppdragets syfte är att studera möjligheterna att anlägga en flytande bro över Gullmarsfjorden mellan färjelägena Skår i Uddevalla kommun och Finnsbo i Lysekils kommun. Uppdraget är avgränsat till fem delstudier som ska behandla följande teman: 1. Beskrivning av flytbro, 2. Gullmarns skyddsvärden, 3. Trafikanalys, 4. Behov av trafikavgifter respektive 5. Regional utveckling. Studierna ska utgöra underlag och som bilagor ingå i en åtgärdsvalsstudie för en fast förbindelse över Gullmarsfjorden. De ska därför utföras enligt Trafikverkets metodik för åtgärdsvalsstudier. Själva åtgärdsvalsstudien kommer att genomföras i ett senare skede efter kompletterande studier av andra aspekter. Målet är att en flytande bro över Gullmarn ska tas med som ett självfinansierat projekt i den regionala planen för infrastruktur i Västra Götaland.
Arbetet med åtgärdsvalstudien sker i samarbete med Företagarna, Näringslivscentrum, Lysekils kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Studien finansieras av Leader (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), Lysekils kommun och Företagarna i Lysekil. Studien skall presenteras våren 2023. Enligt Roland Karlsson, Företagarna i Lysekil

Årsstämma 22 mars

Årsstämma 22 mars

Välkommen på årsstämma i Företagsarenans lokaler. 22/3 kl 18.15 - 20.00 Årsmöte 2023 kallelse Verksamhetsberättelse 2022 Revisionsberättelse Årsmöte NLC 2022 Verksamhetsplan för 2023

läs mer
Nätverkslunch på Verandan Havets Hus

Nätverkslunch på Verandan Havets Hus

14/3 är det dags igen för Lunchträff på Verandan Havets Hus, för medlemmar och andra intresserade. Talare denna gång är Andreas Sjöberg Swedbank och temat är ”Att driva företag i en lågkonjunktur!” Välkommen klockan 11.30 -13.00. Du anmäler dig senast måndag morgon...

läs mer