Pressrelease

okt 14, 2022 | Nyheter

Samarbete mellan Företagarna och NLC

Åtgärdsvalstudien för Gullmarsbron!

Företagarna i Lysekil har tecknat avtal med WSP Sverige AB om arbetet med Åtgärdsvalstudie (ÅVS) för Gullmarsbron!
Uppdragets syfte är att studera möjligheterna att anlägga en flytande bro över Gullmarsfjorden mellan färjelägena Skår i Uddevalla kommun och Finnsbo i Lysekils kommun. Uppdraget är avgränsat till fem delstudier som ska behandla följande teman: 1. Beskrivning av flytbro, 2. Gullmarns skyddsvärden, 3. Trafikanalys, 4. Behov av trafikavgifter respektive 5. Regional utveckling. Studierna ska utgöra underlag och som bilagor ingå i en åtgärdsvalsstudie för en fast förbindelse över Gullmarsfjorden. De ska därför utföras enligt Trafikverkets metodik för åtgärdsvalsstudier. Själva åtgärdsvalsstudien kommer att genomföras i ett senare skede efter kompletterande studier av andra aspekter. Målet är att en flytande bro över Gullmarn ska tas med som ett självfinansierat projekt i den regionala planen för infrastruktur i Västra Götaland.
Arbetet med åtgärdsvalstudien sker i samarbete med Företagarna, Näringslivscentrum, Lysekils kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Studien finansieras av Leader (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), Lysekils kommun och Företagarna i Lysekil. Studien skall presenteras våren 2023. Enligt Roland Karlsson, Företagarna i Lysekil

Årsmöte 23 april

Årsmöte 23 april

Välkommen på NLC:s årsmöte den 23 april kl 18.15-20.00, på Företagsarenan N.Drottninggatan 8C. /Ann Bjerden Olsson, Ordförande Se dagordning av föreningsstämman här. Verksamhetsberättelse 2023 Verksamhetsplan 2024  

läs mer
Nätverkslunch på Restaurang Rosvik 19/3

Nätverkslunch på Restaurang Rosvik 19/3

Välkommen till vår nästa Nätverkslunch den 19/3 kl 11.30-13.00 på Restaurang Rosvik. Vår gäst denna gång är Christina Johansson, VD Lysekilsbostäder. Christina kommer att prata om Projekt Badhusberget 2.0 Lunchen är till självkostnad. Anmälan senast måndag fm. 18/3;...

läs mer