Medflyttarservice

Samarbetsprojekt mellan privata och offentliga arbetsgivare

Vi kan hjälpa dig som medflyttare till arbete i Bohuslän.

Vad vi gör

När våra medlemsföretag rekryterar en nyckelperson, eller redan har en nyckelperson anställd, kan de välja att använda medflyttarservice till medflyttande. Det handlar främst om att vara ett stöd i att hitta ett arbete i regionen, men kan även handla om att stötta i andra situationer som kan vara viktiga och avgörande i en förändring av livssituation. Det kan till exempel vara frågor om skola, omsorg, boende, fritid med mera.

Vår betydelse

Ett medlemsskap i medflyttarservice handlar om ett samarbete mellan medlemsföretagen. Ibland är det ditt företag som behöver hjälp i rekryteringsprocessen med medflyttarfrågan och en annan gång kan ditt företag bidra till en lyckad lösning hos ett annat medlemsföretag.

Medflyttarservice kan vara avgörande i din rekryteringsprocess. Att byta livsmiljö till ny region är ett stort beslut och många saker skall falla på plats, som till exempel boende, skola, omsorg, fritidsaktiviteter och inte minst arbete till medflyttande.

För våra medlemsföretag kan medflyttarservice vara avgörande i rekryteringsprocessen. Denna service kan vara nyckeln till att familjen/paret kan flytta och därmed att medlemsföretaget får den nya medarbetare man behöver. Därför är det viktigt för oss att hjälpa den medflyttande till arbete.

Medlemsföretagen kan även välja att använda medflyttarservice till redan tillsvidareanställd, som är i jämförbar situation med medflyttande, för att stanna i arbete.

Så här går det till:

Medlemsföretaget, som rekryterar/rekryterat din partner, anmäler ditt uppdrag till Medflyttarservice projektgrupp, som tar beslut om att starta uppdraget.

Inom en vecka efter positivt beslut kontaktar medflyttarservice dig för att boka ett personligt möte.

Medflyttarservice träffar dig för att tillsammans kartlägga dina önskemål, behov och möjligheter och för att tillsammans bestämma nästa steg.

Vi informerar projektgruppen, bestående av representanter från våra medlemsföretag,
om din erfarenhet och kompetens. Allt enligt vad du och vi kommit överens om tillsammans.

När matchning är möjlig, erbjuds du en kontakt med företaget och förhoppningsvis arbete eller praktikplats.

Medflyttarservice projektledare är ditt stöd under hela processen

Vi stöttar dig och din familj
Medflyttarservice fungerar som stöd och bollplank i hela processen. Vi kommer att tipsa dig med kontakter i våra nätverk som du själv kan använda. Medflyttarservice är också med och stöttar dig genom hela processen mot ditt nya mål.

Vi är en personlig och flexibel organisation som hjälper dig.

Vårt tankesätt
Vi ser rekrytering i ett stort perspektiv där inte bara personen som får arbete hos något av våra medlemsföretag är viktig, utan även du som medflyttare. I ambitionen att även du som medflyttare ska ha arbete, använder vi vårt nätverk av medlemsföretag och andra kontakter.

Vi kan också vara ditt bollplank när det gäller andra frågor som är viktiga för dig vid en flytt till din nya region.

Vi kan till exempel hjälpa medflyttare med:

  • personligt stöd och bollplank i sökandet av arbete
  • hjälp med CV och andra
  • ansökningshandlingar
  • kontakt med våra medlemsföretag
  • matchning mot lediga arbeten i våra nätverk
  • bollplank i frågor i samband med en flytt