Vad händer i NLC 2023?

jan 25, 2023 | Nyheter

Vi har just startat ett nytt verksamhetsår i vår förening. NLC firar i år 25 år!
Undertecknad har genomfört det första arbetsåret som ”nygammal” ordförande, och ser fram emot att tillsammans med styrelsen och våra medlemmar fortsätta att utveckla vår verksamhet.

Vi arbetar tillsammans med näringslivet, organisationen Företagarna, Lysekils kommun och Lysekils invånare för att vidareutveckla Lysekil och företagandet i kommunen. Vi vill med vårt arbete öka samverkan mellan företagen, kommunen, skolan och våra kommuninvånare. Det är en förutsättning för att lyckas!

Vår föreningsidé är att medverka till en levande företagskommun som gagnar alla. Vi tänker att det som gör att vi lyckas är att leva efter devisen ”Tillsammans kan vi”. I vårt arbete hittar vi tillsammans sätt att utvecklas och ta oss an utmaningar.

I styrelsen ser vi gärna ordinarie ledamöter samt adjungerade personer som finns med oss vid specifika projekt och frågeställningar. Vi hoppas också stärka vårt arbete genom att få med ”resurspersoner” som vill jobba med oss.

För året 2023 är våra tankar att fortsätta driva några av de arbetsgrupper som vi jobbat med i flera år;

  • Vi jobbar för att öka kontaktytorna mellan Näringsliv och Lysekils kommun
  •  Vi deltar i Lysekils kommuns Näringslivsråd
  •  Företagsarena Lysekil – En plats att mötas på. Vi vill nu vidareutveckla denna så att det blir den plats där en trevlig samvaro blir möjlig.
  •  Samverkan med Skolan – Vi kommer i januari att starta upp vår arbetsgrupp för att vidareutveckla vårt samarbete inom detta så viktiga område. Gruppens representanter består av ledningen för Gullmarsskolan och Vuxengymnasiet, representanter för föreningen Företagarna och NLC.
  • Nätverksluncher för Företagare och andra intresserade. Dvs regelbundna lunchträffar för att knyta kontakter, hitta vägar för nya affärer och lyssna in talare som presenterar aktuella teman.
  •  Vi kommer att skapa ett gemensamt Årshjul för inplanerade aktiviteter tillsammans med kommunen, Företagarna och NLC. Detta för att undvika krockar i allas kalendrar!
  •  Vi har återstartat ”Dialoggruppen”, vår arbetsgrupp där vi tillsammans med kommunledningen besöker företag i vår kommun. Därigenom kan vi fånga frågor som leder till ökad samverkan och ett gott företagsklimat.
  • Vår Gullmarsbro – Så mycket arbete har lagts ner och projektet tar nu nya spännande steg i en lång process.
  • Och sist men inte minst, den stora Näringslivsfesten 17 mars 2023 som vi arrangerar tillsammans med Företagarna och Lysekils kommun.

Välkommen du också,
Ann Bjerdén Olsson
Ordförande NLC

Företagslunch Restaurang Rosvik 14 maj

Företagslunch Restaurang Rosvik 14 maj

Vi träffas på Restaurang Rosvik klockan 11.30-13.00.  Denna gång berättar Stångenäs Försäkringsbolag om sitt företag. Välkommen att anmäla dig på info@nlclysekil.se senast måndag fm samma vecka. Lunchen är till självkostnad

läs mer
Årsmöte 23 april

Årsmöte 23 april

Välkommen på NLC:s årsmöte den 23 april kl 18.15-20.00, på Företagsarenan N.Drottninggatan 8C. /Ann Bjerden Olsson, Ordförande Se dagordning av föreningsstämman här. Verksamhetsberättelse 2023 Verksamhetsplan 2024  

läs mer
Nätverkslunch på Restaurang Rosvik 19/3

Nätverkslunch på Restaurang Rosvik 19/3

Välkommen till vår nästa Nätverkslunch den 19/3 kl 11.30-13.00 på Restaurang Rosvik. Vår gäst denna gång är Christina Johansson, VD Lysekilsbostäder. Christina kommer att prata om Projekt Badhusberget 2.0 Lunchen är till självkostnad. Anmälan senast måndag fm. 18/3;...

läs mer