skip to Main Content
Som medlem i NLC ingår du och ditt företag i en stark medlemsorganisation som fokuserar på företagande. Du kan se oss som din affärspartner och våra medlemmar som ditt nätverk. Där ingår även kommuntjänstemän. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i vår kommun. Vi driver frågor våra medlemmar anser viktiga. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att vi tillsammans driver dem kontinuerligt, som Fokusområden.  

Vad NLC gör

Vi utvecklar företagandet i Lysekils kommun, bland annat genom att driva frågor. Vi arrangerar företagsträffar, frukostmöten och ibland mässor, alla tillfällen för att nätverka.  På dialogmöten ser vi till att kommunrepresentanter får möta företagare och få till sig företagarnas vardag. Vi driver en företagsarena där du kan hyra kontor, mötesrum och delta i träffar. Vi bidrar till kompetensutveckling genom ett HR-nätverk, genom föredrag på träffar, och genom ett digitalt mötesrum.  Vi driver Medflyttarservice, en service för kompetensförsörjning. Varje år arrangeras i samarbete Lysekils näringslivsfest, där näringslivet möts över dukade bord och Årets företagare utses. Kom med oss och påverka företagandets förutsättningar i kommunen. Har du en fråga du vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

Vem kan bli medlem?

Företag som är aktiva inom Lysekils kommun, eller planerar att bli det. Nystartad? För dig som ska starta företag eller är nyföretagare: Vi bjuder på medlemsavgiften första året. Välkommen med ansökan nedan.

ÅRSAVGIFT 2021

Medlems- och serviceavgifter är stegade utifrån antal anställda så att alla företag, små som stora, kan vara medlemmar hos oss. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st - 5 st 200 500 700
6 st - 15 st 200 800 1000
16 st - 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200

Bli medlem här

  *) obligatoriskt fält

     
  High Five Positiva Attityder

  Positiva attityder – Debattartikel i Lysekilsposten 2018-12-13

  Näringslivscentrum i Lysekil (NLC) och Lysekils Kommun startar nu projektet ”Positiva Attityder” med syftet att förändra attityder till företag, företagande, entreprenörskap och näringsliv.

  I den undersökning som organisationen Svenskt Näringsliv genomför varje år om företagsklimatet i vår kommun är det tydligt att vi behöver förändra våra attityder. Idag har vi en bottenplacering i denna undersökning och många punkter som mäts handlar om attityder. Det handlar om medias, skolans, allmänhetens, kommunala tjänstemäns och politikers attityder. Medias och skolans attityder når upp till riksgenomsnittet medan de övrigas attityder ligger under eller långt under genomsnittet. Så behöver det absolut inte vara. Det är den mentala inställningen som avgör om vi lyckas eller inte. Vi behöver medvetandegöra den positiva attitydens kraft!

  Näringslivscentrum och Lysekils kommun kommer därför att arbeta tillsammans för att långsiktigt förändra detta.  Det finns säkert förklaringar till varför det är som det är i vår kommun men det är ingen analys vi kommer att ägna oss åt.  Vi vill se framåt och hitta goda exempel på företagsamhet och entreprenörskap som utvecklar oss som arbetar i företagen och därmed också vårt samhälle, våra politiker och våra tjänstemän. Vi är alla beroende av en positiv framtid och att företagen och företagandet utvecklas bra i vår kommun.

  NLC och Lysekils kommun arbetar för

  • ökad förståelse hos tjänstemän och politiker för företagens och företagarens villkor
  • ökad förståelse hos företagare när det gäller vad en kommun kan och får göra
  • bättre stöd till eldsjälar
  • att beslut inte dras i långbänkar

  Lysekils Kommun har anlitat Västsvenska Handelskammaren som en del i detta arbete. Västsvenska Handelskammaren  har  erfarenheter från liknande arbete i andra kommuner   som kommer att vara till hjälp i vår process mot bättre företagsklimat.

  Företag och företagare är beroende av långsiktiga och tydliga spelregler för att känna investerings- och utvecklingsvilja. NLC och Lysekils kommun kommer därför att arbeta på många olika sätt och långsiktigt i denna fråga. Vi kommer att skriva insändare, annonser och det kommer att komma reportage i media om företag. Det är genom media, sociala medier, e-post, telefon och personliga samtal vid olika möten som attityder kan förändras. Vi behöver därför ditt engagemang och dina synpunkter för att tillsammans utveckla företagsklimatet i vår kommun. Näringslivscentrums valspråk är ju ”Tillsammans kan vi”.

  This Post Has 0 Comments

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Back To Top