skip to Main Content
Som medlem i NLC ingår du och ditt företag i en stark medlemsorganisation som fokuserar på företagande. Du kan se oss som din affärspartner och våra medlemmar som ditt nätverk. Där ingår även kommuntjänstemän. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i vår kommun. Vi driver frågor våra medlemmar anser viktiga. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att vi tillsammans driver dem kontinuerligt, som Fokusområden.  

Vad NLC gör

Vi utvecklar företagandet i Lysekils kommun, bland annat genom att driva frågor. Vi arrangerar företagsträffar, frukostmöten och ibland mässor, alla tillfällen för att nätverka.  På dialogmöten ser vi till att kommunrepresentanter får möta företagare och få till sig företagarnas vardag. Vi driver en företagsarena där du kan hyra kontor, mötesrum och delta i träffar. Vi bidrar till kompetensutveckling genom ett HR-nätverk, genom föredrag på träffar, och genom ett digitalt mötesrum.  Vi driver Medflyttarservice, en service för kompetensförsörjning. Varje år arrangeras i samarbete Lysekils näringslivsfest, där näringslivet möts över dukade bord och Årets företagare utses. Kom med oss och påverka företagandets förutsättningar i kommunen. Har du en fråga du vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

Vem kan bli medlem?

Företag som är aktiva inom Lysekils kommun, eller planerar att bli det. Nystartad? För dig som ska starta företag eller är nyföretagare: Vi bjuder på medlemsavgiften första året. Välkommen med ansökan nedan.

ÅRSAVGIFT 2021

Medlems- och serviceavgifter är stegade utifrån antal anställda så att alla företag, små som stora, kan vara medlemmar hos oss. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st - 5 st 200 500 700
6 st - 15 st 200 800 1000
16 st - 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200

Bli medlem här

  *) obligatoriskt fält

     

  Vision och slogan

  Näringslivscentrum (NLC) – med fokus för framtiden, vill tillsammans med Lysekils Kommun, näringslivet i Lysekil, Företagarna och Lysekils medborgare, vidareutveckla ett Lysekil att vara stolt över!

  Tillsammans kan vi …

  … bygga broar
  och öppna dörrar

  NLC:s historia

  Näringslivscentrum startade 2002 av Företagarna, Lysekils Kommun och Svensk Handel och de första stadgarna inleddes på följande sätt:
  Stadgar för NäringsLivsCentrum i Lysekil
  Fastställda 2002-12-19

  §1 Firma
  Föreningens firma är NäringslivsCentrum i Lysekil, ideell förening.

  §2 Ändamål
  Föreningen skall initiera, stödja och utveckla näringslivsverksamheter inom Lysekils Kommun. Föreningen skall verka för att en hållbar utveckling erhålls i det befintliga näringslivet, främja startandet av nya företag och arbeta för att nya etableringar i kommunen kommer till stånd. Om så bedöms nödvändigt skall föreningen kunna gå in som ägare, helt eller delvis, till företag i kommunen som har en strategisk betydelse. Beslut härom fattas av föreningsstämma, ordinarie eller extraordinarie.

  Turism

  NLC har under dessa 18 år arbetat med många olika frågeställningar. Det första som stod högt på agendan var besöksnäringen. NLC tog under en period över ägandet och driften av Lysekils Turistbyrå AB från Lysekils Kommun. År 2007 bildade NLC Lysekils Turistförening, som övertog verksamheten från Lysekils Turistbyrå AB.

  Infrastruktur

  En av de tidigaste frågorna som NLC arbetat med och som företagen i Lysekil alltid sett som ett stort hinder är ortens infrastruktur. Detta står fortfarande lika högt på NLC:s dagordning och man har bland annat presenterat ”Gullmarsbron” som en del av väg 161.

  Gymnasieskolan

  NLC engagerade sig för vår nya Gymnasieskola Campus Väst. Bra utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett blomstrande näringsliv. Det blev en het debatt under 2008 och 2009 där NLC bland annat annonserade i LP.

  Många nya områden

  Vi har under senare år utökat våra områden och tillhörande arbetsgrupper. Vi har drivit projekt inom UF (Ung Företagsamhet) på gymnasieskolan. Företagsarena Lysekil är exempel på ett annat framgångsrikt projekt som lever och utvecklas. Medflyttarservice är ytterligare ett projekt som vi tagit fram på begäran av näringslivet i Lysekil. Hösten 2019, under Preems storstopp för underhåll, startade och drev NLC en boendeportal med uthyrning av bostäder till entreprenörer m.fl., också det på önskemål från i detta fall Preem.

  Det senaste arbetsområdet för NLC är Positiva Attityder. Det behövs förändrade synsätt till företagsamheten i vår kommun och detta är ett viktigt arbetsområde för NLC under de kommande åren.

  Back To Top