Näringslivscentrum (NLC) 20 år!

apr 20, 2023 | Nyheter

12 mars 2003 kunde vi läsa i LP att ”Köpmän, Företagare och Politiker förlovar sig”.

En överenskommelse om ett samarbete mellan organisationen Företagarna i Lysekil, Svensk Handel och Lysekils kommun skulle fördjupas. Detta skulle ske under ett paraply genom den nybildade ideella föreningen Näringslivscentrum (NLC). Man hade hittat en långsiktig samarbetsform!

Parterna insåg att alla krafter måste dra åt samma håll om man skulle nå framgång. ”Vi måste se hela Lysekils kommun som en produkt!”

Ett forum för nytänkande

– Näringslivscentrums vision var och är att föreningen skall vara ett forum för nytänkande, samverkan och information.

Första styrelsen bestod av Evert Karlsson ordf., Tommy Collén, Hasse Ekbrand, Torbjörn Johansson, samt de då ledande politikerna Stig Nilsson (s) och Roland Karlsson (fp).

Idag, 20 år senare är vi eniga om att samarbetet håller ännu och behövs!

Styrelsen idag består av Ann Bjerdén Olsson (återinträdd ord.f), med representanter från näringslivet, organisationen Företagarna/Svensk Handel, Lysekils kommuns Näringslivsutvecklare och representanter från skolan. Vi har ett 40-tal medlemsföretag alltifrån det lilla företaget med några få anställda, till Preem som har cirka 600, samt några föreningar i kommunen. Dessutom har alla medlemmar inom organisationen Företagarna Lysekil ett medlemskap i NLC.

2023 jobbare vi vidare utifrån våra fokusområden;

– Samverkan med företag, kommun och näringsliv – Samverkan Skola &Näringsliv – Infra struktur med Gullmarsbron och väg 161 – Boendeförmedling för Preems gästarbetare – Företagsarena Lysekil – Vi fortsätter att utveckla vårt Företagshus

Under våren vill vi gärna fortsätta med vår nya satsning ”Företagslunche” som äger rum en gång i månaden. Vårterminen förläggs dessa på Verandan Havets hus tisdagar klockan 11.30 – 13.00. Syftet är att nätverka och inspirera varann, och kanske fånga nya affärer. Inför träffarna bjuder vi in en talare som presenterar ett aktuellt tema eller den egna företagaren som presenterar sin verksamhet. Vi påannonserar luncherna på FB, Instagram och vår hemsida www.nlclysekil.se

NLC´s boendeförmedling

Näringslivscentrum startade på uppdrag av Preem 2019 sin boendeförmedling. Den har som sitt huvudsakliga syfte att förmedla boende till entreprenörers anställda som har uppdrag i Lysekils Kommun.

Det visade sig vara en tuff uppgift att organisera det första året som var ett storstopp på Preemraff i Lysekil och som skulle pågå i åtta veckor. Det innebar att cirka 2000 anställda arbetade med underhållet av Preemraffs anläggning hösten 2019. NLC´s andel av dessa var 530 personer som förlades på olika boenden i Lysekils, Munkedals, Uddevalla (Bokenäs) och Sotenäs Kommuner. Kort därefter kom en pandemi och en väldigt lugn period i boendeförmedlandet för vår verksamhet.

Nästa större händelse var ”mellanstoppet” under hösten 2022. Preem utvecklade under pandemiperioden en ny strategi för sin framtida verksamhet, som innebär en övergång till produktion av biodrivmedel. Arbetet med ombyggnad av raffinaderietpåbörjades.

Detta har för NLC´s boendeverksamhet inneburit att boendeförmedlingen startade redan sent på hösten 2022. Byggnationen kommer att pågå under hela 2023 och delar av 2024 med som mest 900 anställda hos entreprenörer.

Vi i Näringslivscentrum har under dessa år lärt oss mycket om hur förmedlingsverksamhet fungerar och har idag ett stort kontaktnät bland fastighetsägare och entreprenörer som jobbar i vår kommun.

I Lysekil har skapats en härlig tradition – Näringslivsfesten! Fredag den 17 mars är det åter dags för denna tillställning, ett samarbete mellan Företagarna, Lysekils kommun och NLC samt sponsorerna Preem Raff, SEB och Swedbank. Vid denna kväll prisas Årets Företag, Årets Hållbara Företag och Årets Unga Företag.

NLC tillsammans med våra medlemmar fortsätter att utveckla vår verksamhet. Vår tanke framåt är att bygga ett nätverk av Resurspersoner som vill jobba med oss i specifika frågor. Vi ligger också i startgropen för att jobba framåt med den nybildade arbetsgruppen ”Samverkan Skola och Näringsliv”. Vi utgår ifrån att Skolan är viktig för Näringslivet och Näringslivet är viktigt för Skolan!

NLC vill fortsätta att möta framtiden utifrån devisen ”Tillsammans kan vi”!

Företagslunch Restaurang Rosvik 14 maj

Företagslunch Restaurang Rosvik 14 maj

Vi träffas på Restaurang Rosvik klockan 11.30-13.00.  Denna gång berättar Stångenäs Försäkringsbolag om sitt företag. Välkommen att anmäla dig på info@nlclysekil.se senast måndag fm samma vecka. Lunchen är till självkostnad

läs mer
Årsmöte 23 april

Årsmöte 23 april

Välkommen på NLC:s årsmöte den 23 april kl 18.15-20.00, på Företagsarenan N.Drottninggatan 8C. /Ann Bjerden Olsson, Ordförande Se dagordning av föreningsstämman här. Verksamhetsberättelse 2023 Verksamhetsplan 2024  

läs mer
Nätverkslunch på Restaurang Rosvik 19/3

Nätverkslunch på Restaurang Rosvik 19/3

Välkommen till vår nästa Nätverkslunch den 19/3 kl 11.30-13.00 på Restaurang Rosvik. Vår gäst denna gång är Christina Johansson, VD Lysekilsbostäder. Christina kommer att prata om Projekt Badhusberget 2.0 Lunchen är till självkostnad. Anmälan senast måndag fm. 18/3;...

läs mer