Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Frukostmöte Byggtjänst

På mötet berättar Byggtjänst om sin verksamhet. Svenskt Näringsliv redovisar resultatet av årets enkätundersökning och ger tips till företag och kommun om hur man kan arbeta bättre med upphandlingar. Upphandlingsenheten medverkar och berättar om de förändringar som gjorts under 2022 och bjuder in till dialog om hur vi arbetar vidare tillsammans under 2023.

Informationsmöte på Preemraff

Preem och Näringslivscentrum i Lysekil bjuder in näringslivet i Lysekils kommun till informationsmöte på Preemraff om pågående investeringar och raffinaderiets framtida planer Tisd 22 november kl. 18.30 Raffinaderichef Aad Van Bedaf informerar om verksamheten nu och i framtiden. Anmälan: Skicka namn på deltagare och företag till stig.nilsson@preem.se senast 16 nov, medtag ID-handling. Välkomna!

Lunchträff Havets Hus

Vi testar vårt nya koncept Lunchträffar för medlemmar och andra intresserade. Dessa förläggs under hösten till Havets hus, mellan klockan 11.30 -13.00. Du anmäler dig senast måndag morgon dagen före lunchen till info@nlclysekil.se och betalar på plats. Vi planerar in olika teman för varje träff.

Styrelsemöte

Välkommen på styrelsemöte i Företagsarenans lokaler.

Styrelsemöte

Välkommen på styrelsemöte i Företagsarenans lokaler.

Företagslunch Verandan Havets Hus

Lunchträff för medlemmar och andra intresserade på Havets hus Verandan, mellan klockan 11.30 -13.00. Du anmäler dig senast måndag morgon dagen före lunchen till info@nlclysekil.se och betalar på plats. Vi planerar in olika teman för varje träff.

Företagslunch Verandan Havets Hus

Lunchträff för medlemmar och andra intresserade på Havets hus Verandan, mellan klockan 11.30 -13.00. Du anmäler dig senast måndag morgon dagen före lunchen till info@nlclysekil.se och betalar på plats. Vi planerar in olika teman för varje träff

Styrelsemöte

Välkommen på styrelsemöte i Företagsarenans lokaler.

Företagslunch Verandan Havets Hus

Lunchträff för medlemmar och andra intresserade på Havets hus Verandan, mellan klockan 11.30 -13.00. Du anmäler dig senast måndag morgon dagen före lunchen till info@nlclysekil.se och betalar på plats. Vi planerar in olika teman för varje träff

Årsstämma

Välkommen på årsstämma i Företagsarenans lokaler.