skip to Main Content
Som medlem i NLC ingår du och ditt företag i en stark medlemsorganisation som fokuserar på företagande. Du kan se oss som din affärspartner och våra medlemmar som ditt nätverk. Där ingår även kommuntjänstemän. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i vår kommun. Vi driver frågor våra medlemmar anser viktiga. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att vi tillsammans driver dem kontinuerligt, som Fokusområden.  

Vad NLC gör

Vi utvecklar företagandet i Lysekils kommun, bland annat genom att driva frågor. Vi arrangerar företagsträffar, frukostmöten och ibland mässor, alla tillfällen för att nätverka.  På dialogmöten ser vi till att kommunrepresentanter får möta företagare och få till sig företagarnas vardag. Vi driver en företagsarena där du kan hyra kontor, mötesrum och delta i träffar. Vi bidrar till kompetensutveckling genom ett HR-nätverk, genom föredrag på träffar, och genom ett digitalt mötesrum.  Vi driver Medflyttarservice, en service för kompetensförsörjning. Varje år arrangeras i samarbete Lysekils näringslivsfest, där näringslivet möts över dukade bord och Årets företagare utses. Kom med oss och påverka företagandets förutsättningar i kommunen. Har du en fråga du vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

Vem kan bli medlem?

Företag som är aktiva inom Lysekils kommun, eller planerar att bli det. Nystartad? För dig som ska starta företag eller är nyföretagare: Vi bjuder på medlemsavgiften första året. Välkommen med ansökan nedan.

ÅRSAVGIFT 2021

Medlems- och serviceavgifter är stegade utifrån antal anställda så att alla företag, små som stora, kan vara medlemmar hos oss. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st - 5 st 200 500 700
6 st - 15 st 200 800 1000
16 st - 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200

Bli medlem här

  *) obligatoriskt fält

     
  Väg 161

  Hur många krockar ska behöva ske?

  Väg 161: Öppet brev 181129 till infrastrukturminister Thomas Eneroth, Näringsdepartementet.

  Måndagen den 22 oktober skedde ännu en frontalkrock på väg 161. Lyckligtvis överlevde trafikanterna den här gången men enligt tidningarna är skadeläget oklart. Väg 161 från Skårs färjeläge till E6 vid Torp är Lysekils livlina till omvärlden och den är hårt trafikerad. Vägen är i mycket stort behov av förbättring av trafiksäkerhet och har så varit under många år.

  Ny trafikplan framtagen

  Trafikverket har efter ett gediget utredningsarbete tagit fram en plan för en ny trafiksäker sträckning för delen Rotviksbro – Bäcken. Beslutet att anta planen för att kunna starta arbetet skulle fattas våren 2018 efter åtta års utredande, planerande och överklagande. Istället, till vår förvåning, bereder Näringsdepartementet ett beslutsunderlag om ytterligare utredningar av ett alternativ som Trafikverket redan valt bort och som enligt deras bedömning skulle ge sämre trafiksäkerhet. Näringsdepartementet skriver på detta beslut och nu är vi i princip tillbaka på ruta ett.

  Ökad olycksrisk trots nollvison

  Under tiden ökar trafiken och därmed också risken för kollisioner och andra olyckor. Nästa gång kan det mycket väl bli med dödlig utgång. Trafikverket har till uppgift att jobba mot en nollvision när det gäller döda och skadade i trafiken. Vart tog den visionen vägen i Näringsdepartementets utredning och beslut? Hur länge ska invånarna i Lysekils och Uddevalla kommuner behöva utsättas för denna risk? Tar de som överklagat samt Näringsdepartementet ansvar för konsekvenserna av att utredandet bara fortsätter?

  Vi kan naturligtvis förvänta oss flera olyckor och kollisioner eftersom vi aldrig kommer till skott.

  Företagarna i Uddevalla och Lysekil samt Näringslivscentrum Lysekil anser att det nu efter denna alltför långa handläggningstid av väg 161 är dags att inblandade parter tar sitt ansvar även för alla trafikanter som dagligen är hänvisade till att använda denna trafikfarliga väg. Det är mycket svårt att förstå varför en så kort och enkel  vägbyggnation som betyder så mycket för så många i vår del av Bohuslän kan ta så lång tid när projekt som är tiotals gånger större och mer komplicerade går fortare.

  Företagarna Lysekil     Företagarna Uddevalla     Näringslivscentrum Lysekil

  Roland Karlsson     Kent Andreasson    Ulf Bertilsson

  Back To Top