skip to Main Content
Som medlem i NLC ingår du och ditt företag i en stark medlemsorganisation som fokuserar på företagande. Du kan se oss som din affärspartner och våra medlemmar som ditt nätverk. Där ingår även kommuntjänstemän. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i vår kommun. Vi driver frågor våra medlemmar anser viktiga. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att vi tillsammans driver dem kontinuerligt, som Fokusområden.  

Vad NLC gör

Vi utvecklar företagandet i Lysekils kommun, bland annat genom att driva frågor. Vi arrangerar företagsträffar, frukostmöten och ibland mässor, alla tillfällen för att nätverka.  På dialogmöten ser vi till att kommunrepresentanter får möta företagare och få till sig företagarnas vardag. Vi driver en företagsarena där du kan hyra kontor, mötesrum och delta i träffar. Vi bidrar till kompetensutveckling genom ett HR-nätverk, genom föredrag på träffar, och genom ett digitalt mötesrum.  Vi driver Medflyttarservice, en service för kompetensförsörjning. Varje år arrangeras i samarbete Lysekils näringslivsfest, där näringslivet möts över dukade bord och Årets företagare utses. Kom med oss och påverka företagandets förutsättningar i kommunen. Har du en fråga du vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

Vem kan bli medlem?

Företag som är aktiva inom Lysekils kommun, eller planerar att bli det. Nystartad? För dig som ska starta företag eller är nyföretagare: Vi bjuder på medlemsavgiften första året. Välkommen med ansökan nedan.

ÅRSAVGIFT 2021

Medlems- och serviceavgifter är stegade utifrån antal anställda så att alla företag, små som stora, kan vara medlemmar hos oss. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st - 5 st 200 500 700
6 st - 15 st 200 800 1000
16 st - 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200

Bli medlem här

  *) obligatoriskt fält

     

  Att öka företagandet i vår kommun är nödvändigt för allas vår välfärd. Vi vill också trygga kompetensförsörjningen för framtiden. Därför driver Näringslivscentrum denna fokusgrupp.

  Vi jobbar med verksamheten på två områden:

  Till nästa generation Företagare
  Dessa finns i skolan. Tillsammans med skolan kan vi jobba långsiktigt med att få ungdomar att förstå värdet av företag och företagande. Vi jobbar tillsammans med skolledningen för bättre kontakt mellan företag och skola, mer entreprenörskap till fler och prova på att driva företag genom Ung företagsamhet.   Länk: Gullmarsgymnasiet.

  Gullmarsgymnasiet_Campus Väst Foto Lysekilsposten, Gabriel Berndtsson

  Foto: Gabriel Berndtsson, Lysekils-Posten

  Till företagen

  Att få företagen att se värdet av och möjligheterna med utbildningsutbudet på hemmaplan. Kunna kombinera arbete och utbildning på eller nära sin arbetsplats. Kommunens vuxenutbildningar. Vårt digitala konferensrum kan användas för kompetenshöjning genom distanskonferens.

  Företagsarena Logo

  Campus Väst är vår lokala partner när det gäller utbildningsfrågor:

  Företagsutbildningar

  Campus Västs och NLC:s stora kontaktnät i regionen gör att utbildningar kan skräddarsys inom alla områden som tillgodoser just era behov. Har ni ett behov räcker det med att bara ta en kontakt. NLC:s kontaktperson inom detta område: Maria.johansson5@lysekil.se

  Lokalt kompetensbehov

  Företag och utveckling är en del av Campus Väst.  En uppgift är att analysera och tillgodose det kompetensbehov som näringslivet har. Genom att erbjuda högkvalitativa och efterfrågade utbildningar till ungdomar, vuxna, företag och offentliga verksamheter stödjs både nyrekrytering och vidareutbildning.

  Gullmarsgymnasiet_Campus Väst Foto Lysekilsposten, Gabriel Berndtsson

  Samverkansprojekt

  Vi stöder Campus Västs unga UF-entreprenörer med en fond och med kontakter. Dessutom jobbar vi tight med skolan kopplat till arbetsplatsförlagt lärande, studiebesök och programråd.
  Kontakta gärna martin.odell@lysekil.se

  Studentexamen Campus Väst Lysekil

  Utvecklingsprojekt

  Campus Väst strävar efter att vara en aktiv del i startandet och förverkligandet av olika forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med företag, universitet och högskolor. Dessa projekt kan vara en del av redan existerande utbildningar eller ligga vid sidan av dessa, men inom Campus Väst fokusområden: teknik, energi, hållbar utveckling, samt maritim utveckling och turism.

  Gullmarsgymnasiet_Campus Väst Foto Lysekilsposten, Gabriel Berndtsson
  Back To Top