skip to Main Content
Som medlem i NLC ingår du och ditt företag i en stark medlemsorganisation som fokuserar på företagande. Du kan se oss som din affärspartner och våra medlemmar som ditt nätverk. Där ingår även kommuntjänstemän. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i vår kommun. Vi driver frågor våra medlemmar anser viktiga. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att vi tillsammans driver dem kontinuerligt, som Fokusområden.  

Vad NLC gör

Vi utvecklar företagandet i Lysekils kommun, bland annat genom att driva frågor. Vi arrangerar företagsträffar, frukostmöten och ibland mässor, alla tillfällen för att nätverka.  På dialogmöten ser vi till att kommunrepresentanter får möta företagare och få till sig företagarnas vardag. Vi driver en företagsarena där du kan hyra kontor, mötesrum och delta i träffar. Vi bidrar till kompetensutveckling genom ett HR-nätverk, genom föredrag på träffar, och genom ett digitalt mötesrum.  Vi driver Medflyttarservice, en service för kompetensförsörjning. Varje år arrangeras i samarbete Lysekils näringslivsfest, där näringslivet möts över dukade bord och Årets företagare utses. Kom med oss och påverka företagandets förutsättningar i kommunen. Har du en fråga du vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

Vem kan bli medlem?

Företag som är aktiva inom Lysekils kommun, eller planerar att bli det. Nystartad? För dig som ska starta företag eller är nyföretagare: Vi bjuder på medlemsavgiften första året. Välkommen med ansökan nedan.

ÅRSAVGIFT 2021

Medlems- och serviceavgifter är stegade utifrån antal anställda så att alla företag, små som stora, kan vara medlemmar hos oss. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st - 5 st 200 500 700
6 st - 15 st 200 800 1000
16 st - 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200

Bli medlem här

  *) obligatoriskt fält

     

  Tillsammans kan vi! Genom att samverka och nätverka uppstår idéer, samarbeten och framåtkraft. Inte minst samförstånd, vilket är avgörande … särskilt när vi vill påverka vår kommuns förutsättningar och framtid. Här ser du olika sätt du kan delta på.

  Vad vi vill

  • Främja den lokala och regionala tillväxten
  • Skapa förutsättningar för ökat företagandet i vår kommun
  • Öka kunskapen om företagandets betydelse för vår kommun

  Vad vi gör

  Frukostmöten

  Vi arrangerar återkommande dessa. Här ingår dels en presentation från 1-2 företag, dels mingeltid vid frukostborden. En möjlighet att ses, knyta nya kontakter och hålla kontakten med ditt nätverk. Dessa sker cirka 3 gånger per “termin”.  Normalt deltar 30-50 personer på varje träff.

  Nätverksträffar

  Dessa sker minst en gång per termin, och varierar mellan morgon och sen eftermiddag/tidig kväll. Normalt 1-3 presentationer av kortare modell, och sedan gemensam måltid. Träffen brukar ha olika ämnesinriktning, t.ex. “mingel” eller ett aktuellt ämne, där ett har varit Bygglov. Även detta är ett tillfälle att odla affärskontakter.

  Frukostmöte Nlc

  Dialogmöten

  Vi organiserar regelbundna träffar mellan kommunens ledande politiker, tjänstepersoner och företagare i ett samarbete som heter Näringslivsdialoggruppen. Dessa möten förläggs hos företagen, så att ämnen kan belysas på plats. Du kan vara värd för ett besök hos ditt företag. Gruppen drivs av NLC i samverkan mellan politiker och kommunledning.

  Läs mer om dialogmöten

  Företagardag

  Under kappseglingsveckan Lysekil Womens Match i augusti ordnas en företagardag, oftast med ett tema. I programmet ingår några föreläsningar och därefter lunch i VIP-tältet där man kan nätverka och även se på seglingarna. Denna dag kan företag även bjuda med några kunder.

  Kappsegling Lysekil Womens Match Foto Anette Bargel

  Foto: Anette Bargel/Salta guiden

  Näringslivsfest

  Arrangeras årligen av företagarföreningarna tillsammans med kommunen. En kväll för näringslivet då företagande hyllas. Dels genom att Årets företagare presenteras, dels med omfattande nätverkande under kvällen. Kvällen fungerar som en energiinjektion för näringslivet och kickoff för det nya året. Sker i februari.

  PDF: På-plats-reportage i Lysekils-Posten
  (öppnas i nytt fönster)

  Föreläsningar

  Organiseras emellanåt, extra utöver ordinarie program, i Företagsarenans lokaler. T.ex. om nyföretagande, Skatteverkets infoträffar, med flera.

  Näringslivscentrum Lysekil Frukost

  Vårt varför

  Att öka företagandet i vår kommun är nödvändigt för allas vår välfärd. Det bara genom ett ökat företagande, entreprenörskap som vårt samhälle kan utvecklas. Vi bygger nätverk och arbetar för ett ständigt bättre näringslivsklimat tillsammans. Därför driver Näringslivscentrum denna fokusgrupp.

  Back To Top