skip to Main Content
Som medlem i NLC ingår du och ditt företag i en stark medlemsorganisation som fokuserar på företagande. Du kan se oss som din affärspartner och våra medlemmar som ditt nätverk. Där ingår även kommuntjänstemän. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i vår kommun. Vi driver frågor våra medlemmar anser viktiga. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att vi tillsammans driver dem kontinuerligt, som Fokusområden.  

Vad NLC gör

Vi utvecklar företagandet i Lysekils kommun, bland annat genom att driva frågor. Vi arrangerar företagsträffar, frukostmöten och ibland mässor, alla tillfällen för att nätverka.  På dialogmöten ser vi till att kommunrepresentanter får möta företagare och få till sig företagarnas vardag. Vi driver en företagsarena där du kan hyra kontor, mötesrum och delta i träffar. Vi bidrar till kompetensutveckling genom ett HR-nätverk, genom föredrag på träffar, och genom ett digitalt mötesrum.  Vi driver Medflyttarservice, en service för kompetensförsörjning. Varje år arrangeras i samarbete Lysekils näringslivsfest, där näringslivet möts över dukade bord och Årets företagare utses. Kom med oss och påverka företagandets förutsättningar i kommunen. Har du en fråga du vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

Vem kan bli medlem?

Företag som är aktiva inom Lysekils kommun, eller planerar att bli det. Nystartad? För dig som ska starta företag eller är nyföretagare: Vi bjuder på medlemsavgiften första året. Välkommen med ansökan nedan.

ÅRSAVGIFT 2021

Medlems- och serviceavgifter är stegade utifrån antal anställda så att alla företag, små som stora, kan vara medlemmar hos oss. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st - 5 st 200 500 700
6 st - 15 st 200 800 1000
16 st - 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200

Bli medlem här

  *) obligatoriskt fält

     

  Bildresultat för lysekils kommunLysekil stadsvy med kyrka


  Positiva Attityder

  Projektet pågår och går ut på att förbättra attityder till företag, företagande och entreprenörskap. Vi syftar till att genom positivare attityder till företagandet öka människors lust och vilja att starta företag. Projektet är baserat på frågorna i Svenskt Näringslivs årliga undersökning och de svar som kommer fram bland företagare, tjänstepersoner och politiker i vår kommun. Det är också baserat på de erfarenheter som Näringslivscentrum Lysekil och kommunens Företagslots har.

  Vad vill vi

  Näringslivscentrum och Lysekils Kommun vill genom att informera, utbilda och debattera företag, företagande, entreprenörskap och näringsliv bli en av de bättre kommunerna i vår region att vara företagare och driva företag i.

  Vad gör vi

  Sedan starten har följande åstadkommits:

  • Kommunens rankingplats har förbättratnågot
  • Undersökningar visar att kundnöjdhet hos medlemmarna har stigit
  • Samarbeten har uppstått i och med våra företagarträffar och nya projektidéer växer fram.

   

  Arbetsområden inom projektet:

  Ökad förståelse för företagens villkor

  Målgrupp: tjänstemän och politiker

  Målet är en snabbare, mer flexibel och lösningsfokuserad handläggning som självklart respekterar och är i linje med lagar och förordningar. Tydliga och motiverade Ja och Nej är bättre än ett kanske …

  Förslag:

  Samla på sig ett antal skarpa exempel där saker gått fel och en del goda exempel.  Samla en grupp som gemensamt diskuterar hur vi kunde hanterat frågan annorlunda i syfte att lära och göra ”rätt” nästa gång. Se det som en förbättringsmöjlighet där man kvalitetssäkrar processer snarare än att peka ut skuld.

   

  Ökad förståelse för vad en kommun kan och får göra

  Målgrupp: företagare

  Vi ger information på olika träffar som kommunen och NLC anordnar.

  Det kan vara generell eller specifik information/dialog. Vi diskuterar med företagen vad de söker information/kunskap kring. Från detta tas en enklare, kortfattad information fram. Vi ger information och kommunicerar vad vi gör.

  Exempel kan vara:

  • Vad gör en kommun, hur fördelar sig den kommunala budgeten, vad och varför sker vissa saker i bolagsform och andra i förvaltningsform.
  • Vi skall hålla information och utbildning kring upphandlingar. Det skall göras så att företagare och tjänstepersoner sitter samtidigt på skolbänken(kvällsutbildningar). Genom det vill vi öka förståelsen för hur stor marknaden nationellt och lokalt är, vad har kommunen upphandlat de senaste åren och vad är på gång att upphandlas, kan man samarbeta i upphandlingar, var hittar man upphandlingar och vad är LOU mm.

   

  Kommunikationsstrategi

  Underlätta för eldsjälar

  Målgrupp: eldsjälar

  Vi skall driva att det skapas en mindre budget som är vikt för snabba åtgärder – ett sätt som gör att vår kommun upplevs som mer flexibel.

  Förslag: En mindre budget som kan användas på saker som ligger i linje med de politiskt beslutade utvecklingsområdena. Detta kräver politiskt beslut om budget medan insatserna hanteras på tjänstepersonsnivå.

  Social investeringsbudget

  Det är viktigt att ändra synsätt på sociala insatser från tärande kostnader till ”Investeringar”. Viktigt för att öka attraktionskraften i vår kommun vilket bidrar till arbetsgivarnas kompetensförsörjningsmöjligheter. Inom denna rubrik bör även frågan om social företagsamhet undersökas som gemensamt projekt mellan företagen och kommunen.

  Kräver uppdrag från politiken att tjänstepersonorganisationen jobbar fram en konsekvensbeskrivning av vad detta skulle innebära.

  Långsiktighet och tydlighet

  Långsiktighet och tydlighet är viktigt för företagens investerings- och utvecklingsvilja. Breda politiska lösningar när det gäller näringslivsfrågor. Det är förödande när detaljplaner avbryts på ”lösa grunder” m.m.

  Entreprenörskap på skolan

  Målgrupp: gymnasielever (högstadieelever)

  • Börja med allmänhetens attitydförändring till företagande i skolan, gärna redan på högstadiet.
  • Att arbeta på lång sikt för att få fler företagare och ett mer företagsvänligt klimat. Detta sker för NLC inom fokusgruppen ”Samarbete skola och näringsliv” och är ett av de viktigaste för vårt framtida näringsliv.

  Näringslivsfest

  Målgrupp: näringsidkare samt berörda  politiker och tjänstemän

  Varje år genomförs en Näringslivsfest där en positiv stämning och gemenskap skapas med blandning av dela ut priser och ett festtillfälle med trevliga uppträdanden. Vi uppmärksammar näringsidkare som på något sätt utmärkt sig positivt under det gångna året. Till exempel delar Företagarna ut sitt pris ”Årets företagare” under denna näringslivsfest. Vår kommun kan också dela ut pris/er vid detta tillfälle inom områden som man vill uppmärksamma. Exempelvis ”Årets sociala företagare” eller ”Årets unga företagare”.

  Näringslivsfesten bör vara självfinansierad och betalas av deltagarna.

  Artikelserie

  Målgrupp: alla

  Vi skall kommunicera och debattera alla dessa punkter för att skapa ett engagemang om företagande. Det kan ske på alla de plattformar som kommunen och NLC arbetar med.

  • Bör ske 4 – 6 ggr per år och under minst två års tid.
  • Målsättning: positivare attityder till företagande och entreprenörskap.
  • Kommunicera betydelsen av information, kommunikation och att ta del av den.
  • Helsida – halva sidan annons, andra halvan artikel
  • Vid projektstarten skrev vi denna debattartikel i Lysekils-Posten

   

   

  Back To Top