skip to Main Content
Som medlem i NLC ingår du och ditt företag i en stark medlemsorganisation som fokuserar på företagande. Du kan se oss som din affärspartner och våra medlemmar som ditt nätverk. Där ingår även kommuntjänstemän. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i vår kommun. Vi driver frågor våra medlemmar anser viktiga. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att vi tillsammans driver dem kontinuerligt, som Fokusområden.  

Vad NLC gör

Vi utvecklar företagandet i Lysekils kommun, bland annat genom att driva frågor. Vi arrangerar företagsträffar, frukostmöten och ibland mässor, alla tillfällen för att nätverka.  På dialogmöten ser vi till att kommunrepresentanter får möta företagare och få till sig företagarnas vardag. Vi driver en företagsarena där du kan hyra kontor, mötesrum och delta i träffar. Vi bidrar till kompetensutveckling genom ett HR-nätverk, genom föredrag på träffar, och genom ett digitalt mötesrum.  Vi driver Medflyttarservice, en service för kompetensförsörjning. Varje år arrangeras i samarbete Lysekils näringslivsfest, där näringslivet möts över dukade bord och Årets företagare utses. Kom med oss och påverka företagandets förutsättningar i kommunen. Har du en fråga du vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

Vem kan bli medlem?

Företag som är aktiva inom Lysekils kommun, eller planerar att bli det. Nystartad? För dig som ska starta företag eller är nyföretagare: Vi bjuder på medlemsavgiften första året. Välkommen med ansökan nedan.

ÅRSAVGIFT 2021

Medlems- och serviceavgifter är stegade utifrån antal anställda så att alla företag, små som stora, kan vara medlemmar hos oss. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st - 5 st 200 500 700
6 st - 15 st 200 800 1000
16 st - 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200

Bli medlem här

  *) obligatoriskt fält

     

  En fast förbindelse över Gullmaren:

  • Har avgörande betydelse för Lysekils framtid
  • Är tekniskt möjlig
  • Är ekonomiskt möjlig
  • Förkortar restiden till en stor lokal arbetsmarknad
  Nordhordalandsbron
  Nordhordalandsbron i Norge, vår rekommenderade brotyp

   

  En fast förbindelse har stora miljöförtjänster

  • Minskar miljöbelastningen med 850.000 liter diesel per år
  • En resa till Torp via väg 162 är 24 km längre än via väg 161 – helt onödig miljöbelastning!
  • En del väljer ändå denna eftersom man slipper passa färjan
  • För dagspendlare är 5 mil extra inget alternativ
  • Kortare restid på bro ger dessutom bättre förutsättningar för en konkurrenskraftig kollektivtrafik.
  • En flytbro innebär att man bygger minimalt i vattnet
  • Inga fundament ner till botten som påverkar vattnets strömning
  • Befintliga anslutningsvägar kan användas, vilket ger liten miljöpåverkan på land i samband med byggnationen

  Betydelsen för Samhället, Regionen och Lysekil

  • Nuvarande färjetrafik, Sveriges näst mest trafikerade färjeled.
  • Restidsfördröjning: 20 min
  • Attraktivare kollektivtrafik
  • Minskat transportarbete
  • Smart/okonventionell finansieringsform
  • Lysekil en nödvändig förutsättning för utveckling av samhälle och näringsliv. Vänder den negativa trenden. Knyter Lysekil till Trestad.
  • Regionen ett fungerande Stråk 5, utan kostnad och utan att påverka projekt i den regionala planen.
  • Regionförstoring och utökad lokal arbetsmarknad.
  • Förbättrad tillgänglighet till kustens natur- och kulturvärden.
  • Staten, Kostnadsminskning från 40 till 2 milj kr/år
  • Samhällsekonomisk lönsam

  Arbetet har hittills uppnått/utfört detta

  2016-2020 drev NLC ett EU-projekt för att ta fram beslutsunderlag och undersöka lämpligt brokoncept för Gullmarsbron. Nu när projektet är slut går arbetet vidare i löpande form.

  Dessa parter samarbetade inom projektet: Lysekils kommun, Uddevalla kommun, Fyrbodals Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Västsvenska Handelskammaren, Näringslivscentrum Lysekil, Företagarna Lysekil samt organisationen Hela Sverige skall leva.

  Projektets uppgift var att:

  • få fram ett korrekt och konkret beslutsunderlag för en Gullmarsbro, dvs granska ekonomiska förutsättningar, trafikfakta och inventera vilka tänkbara tekniska lösningar som finns för bron. Beslutsunderlaget ska visa nödvändigheten av infrastruktursatsningen för att stödja landsbygdens möjlighet till tillväxt och framtidstro.
  • skapa samverkan, så påverkanskraften och lösningsmöjligheterna ökar
  • Samverka med Trafikverket, VGR, politiker på olika nivåer samt utskott för infrastruktur/trafik, och för dem presentera broförslaget, samt fördelarna och effekten av en fast förbindelse.
  • Få med broprojektet i Trafikverkets och VG-regionens infrastruktur-planering för de kommande 10/20 åren.

  Detta har gjorts

  • Granskat brolösningar
   Den lösning vi rekommenderar är en kombinerad flyt- och spann-bro. Den är ekonomisk, miljövänlig och genomförbar. Nordhordalandsbron i Norge finns på en plats som är mycket lik Gullmarsfjorden. Bron där har stått i över 20 år och har betytt mycket för områdets utveckling.
  • Gjort namninsamling för en fast broförbindelse
   Det finns en stark efterfrågan lokalt, både hos invånare och näringsliv. Namninsamlingen har lämnats över till Lysekils kommun
  • Uppvaktat Riksdagen med presentation
   En uppvaktningsresa till Stockholm, där projektet och namnlistan presenterades för Riksdagens riksdagsmän vid ett frukostmöte
  • Skapat kontaktnät med riksdagspolitiker
  • Skapat opinion lokalt
  • Lokala informationsträffar – många och regelbundna
  • Spridit information i lokal och regional press
  • Informerat lokala näringslivet och tagit emot feedback om projektet regelbundet, bland annat på NLC:s frukostträffar

  Vill du delta?

  Vill du samverka i och med vårt arbete för Gullmarsbron? Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med oss.

  Arbetsområdets kontaktpersoner hos NLC är:

  • Roland Karlsson, huvudkontaktperson. Tel: 0705-080 695  Epost: rolandkarlsson@telia.com
  • Ulf Bertilsson, NLC ordförande. Tel: 0705-604 561  Epost: ulf@nlclysekil.se

  _____________________________________________________________________________________

  Om genomfört EU-projekt

  NLC drev ett EU-Leaderprojekt med avsikten att skapa förutsättningar för en fast förbindelse över Gullmarsfjorden. Projektet hette “Förprojektering av beslutsunderlag för Gullmarsbron” och var ett kreativt samarbetsprojekt för regionens infrastruktur. Det kan även komma att bli framtida projekt, då frågan drivs kontinuerligt.

  Projektet drevs under perioden 2016-2020 och delfinansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader – lokalt ledd utveckling.

  eu-loggor

   

  Back To Top