skip to Main Content
Som medlem i NLC ingår du och ditt företag i en stark medlemsorganisation som fokuserar på företagande. Du kan se oss som din affärspartner och våra medlemmar som ditt nätverk. Där ingår även kommuntjänstemän. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i vår kommun. Vi driver frågor våra medlemmar anser viktiga. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att vi tillsammans driver dem kontinuerligt, som Fokusområden.  

Vad NLC gör

Vi utvecklar företagandet i Lysekils kommun, bland annat genom att driva frågor. Vi arrangerar företagsträffar, frukostmöten och ibland mässor, alla tillfällen för att nätverka.  På dialogmöten ser vi till att kommunrepresentanter får möta företagare och få till sig företagarnas vardag. Vi driver en företagsarena där du kan hyra kontor, mötesrum och delta i träffar. Vi bidrar till kompetensutveckling genom ett HR-nätverk, genom föredrag på träffar, och genom ett digitalt mötesrum.  Vi driver Medflyttarservice, en service för kompetensförsörjning. Varje år arrangeras i samarbete Lysekils näringslivsfest, där näringslivet möts över dukade bord och Årets företagare utses. Kom med oss och påverka företagandets förutsättningar i kommunen. Har du en fråga du vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

Vem kan bli medlem?

Företag som är aktiva inom Lysekils kommun, eller planerar att bli det. Nystartad? För dig som ska starta företag eller är nyföretagare: Vi bjuder på medlemsavgiften första året. Välkommen med ansökan nedan.

ÅRSAVGIFT 2021

Medlems- och serviceavgifter är stegade utifrån antal anställda så att alla företag, små som stora, kan vara medlemmar hos oss. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st - 5 st 200 500 700
6 st - 15 st 200 800 1000
16 st - 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200

Bli medlem här

  *) obligatoriskt fält

     

  Kompetens och kompetensförsörjning är kanske det viktigaste området för våra företags och vår kommuns utveckling. Tjänsten Medflyttarservice är en del av detta. NLC arbetar med kompetens och utbildning på flera olika sätt. Vi samarbetar med lokala utbildningsanordnare och samverkar med olika företagsarenor. Vi har ett stort nätverk som ett hjälpmedel i kompetensförsörjningen för våra medlemsföretag.

  Kontaktperson

  Agneta Lindgren

  Mobil: 46 (0)72-733 13 43

  E-post: agneta@medflyttarservice.se

  agneta lindgren
  medflyttarservice mässa

  Medflyttarservice

  • Vi hjälper medflyttare till nytt arbete i ny livsmiljö.
  • Medflyttarservice skapar samarbete mellan arbetsgivare och stöttar medflyttande

  Medflyttarservice huvudsakliga uppgift är att hjälpa medflyttare i rekryteringsprocessen till nytt arbete eller studier. Denna service kan vara nyckeln till att familjen/paret kan flytta och därmed att medlemsföretaget får den nya medarbetare man behöver. Därför är det viktigt för oss att hjälpa den medflyttande till arbete.

  Kompetens och nätverkande

  Medflyttarservice är ett samarbetsprojekt mellan privata och offentliga arbetsgivare inom det geografiska området Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner. Våra medlemsföretags intressen och behov ligger till grund för verksamheten, där samarbete, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring rekrytering och kompetens är nyckelfrågor. Vi erbjuder även resurser inom andra frågor inom området HR.

  Vi ser rekrytering i ett stort perspektiv där inte bara personen som får arbete hos något av våra medlemsföretag är viktig, utan även dennes medflyttande. I ambitionen att även medflyttare skall ha arbete, använder vi vårt nätverk av medlemsföretag och andra kontakter.

  Ett stöd inför det nya livet

  Medflyttarservice innebär främst att vara ett stöd i att hitta ett arbete i regionen, men kan även handla om att stötta i andra situationer som kan vara viktiga och avgörande i en förändring av livssituation. Det kan till exempel vara frågor om skola, omsorg, boende, fritid med mera. Stödet medflyttarservice erbjuder kan vara avgörande i en rekryteringsprocess.

  Så går det till

  Att som företag vara medlem i medflyttarservice ger först och främst möjlighet att, på avrop, få stöd till en medflyttare alternativt hjälp att attrahera en redan anställd att stanna. Det kan också handla om ett samarbete mellan medlemsföretagen. Ibland är det ditt företag som behöver hjälp i rekryteringsprocessen med medflyttarfrågan. En annan gång kan ditt företag bidra till en lyckad lösning hos ett annat medlemsföretag.

  Från projekt till permanent service

  Medflyttarservice.se har drivit som ett treårigt EU-projekt med sikte på att bli en permanent samarbetsform inom HR. Projektet drivs inom / av Näringslivscentrum i Lysekil, NLC, en ideell förening som drivs av direktanslutna företag, Företagarna i Lysekil och Lysekils Kommun sedan 2003. Den 30 juni 2020 slutrapporterades projektet. Sedan dess drivs Medflyttarservice vidare i regi av Näringslivscentrum Lysekil.

  Broschyr_medflyttarservice Omslagsbild
  Broschyr_medflyttarservice Omslagsbild

  Broschyr Medflyttarservice

  Broschyr pdf (296 K). Öppnas i nytt fönster

  Back To Top