skip to Main Content
Som medlem i NLC ingår du och ditt företag i en stark medlemsorganisation som fokuserar på företagande. Du kan se oss som din affärspartner och våra medlemmar som ditt nätverk. Där ingår även kommuntjänstemän. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för företagande i vår kommun. Vi driver frågor våra medlemmar anser viktiga. Vi driver frågor lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att vi tillsammans driver dem kontinuerligt, som Fokusområden.  

Vad NLC gör

Vi utvecklar företagandet i Lysekils kommun, bland annat genom att driva frågor. Vi arrangerar företagsträffar, frukostmöten och ibland mässor, alla tillfällen för att nätverka.  På dialogmöten ser vi till att kommunrepresentanter får möta företagare och få till sig företagarnas vardag. Vi driver en företagsarena där du kan hyra kontor, mötesrum och delta i träffar. Vi bidrar till kompetensutveckling genom ett HR-nätverk, genom föredrag på träffar, och genom ett digitalt mötesrum.  Vi driver Medflyttarservice, en service för kompetensförsörjning. Varje år arrangeras i samarbete Lysekils näringslivsfest, där näringslivet möts över dukade bord och Årets företagare utses. Kom med oss och påverka företagandets förutsättningar i kommunen. Har du en fråga du vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

Vem kan bli medlem?

Företag som är aktiva inom Lysekils kommun, eller planerar att bli det. Nystartad? För dig som ska starta företag eller är nyföretagare: Vi bjuder på medlemsavgiften första året. Välkommen med ansökan nedan.

ÅRSAVGIFT 2021

Medlems- och serviceavgifter är stegade utifrån antal anställda så att alla företag, små som stora, kan vara medlemmar hos oss. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st - 5 st 200 500 700
6 st - 15 st 200 800 1000
16 st - 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200

Bli medlem här

  *) obligatoriskt fält

     

  Fokusområden

  NLC driver frågor medlemmarna anser viktiga. Ett antal frågor har bedömts vara så viktiga att de drivs kontinuerligt, som Fokusområden.  I denna sektion presenteras de närmare. 

  Vi driver frågorna lokalt, regionalt och ibland även nationellt. Har ditt företag en fråga du tycker är viktig eller vill att vi ska driva för dig? Kontakta oss!

  Samverkan mellan företag, kommun och näringsliv

  Tillsammans kan vi! Genom att samverka och nätverka uppstår idéer, samarbeten och framåtkraft. Inte minst samförstånd, vilket är avgörande … särskilt när vi vill påverka vår kommuns förutsättningar och framtid. Här ser du olika sätt du kan delta på.

  HR

  Kompetens, kompetensförsörjning och HR är det som utvecklar våra företag och kommun framåt. NLC och våra medlemmar har därför valt att göra det till ett fokusområde som vi arbetar kontinuerligt med.

  Gullmarsgymnasiet_Campus Väst Foto Lysekilsposten, Gabriel Berndtsson

  Foto: Gabriel Berndtsson, Lysekils-Posten

  Infrastruktur

  Infrastruktur är ett fokusområde inom NLC sedan starten 2002. Bra infrastruktur gynnar tillväxt både för näringsliv och invånare, liksom inflyttning av företag och människor. Kortad restid till och från jobb, lägre fraktkostnader, tryggare vägar, bro över Gullmaren. Detta arbetar vi för och vi når resultat, tillsammans. Väg 161 och 162 har förbättrats, och mer kommer. Projektet Gullmarsbron har tagit fram en lämplig brolösning och vi har uppvaktat regering och riksdag.

  Positiva attityder

  Vi är alla beroende av en positiv framtid för företagande och att företagen utvecklas i vår kommun. NLC vill tillsammans med Lysekils kommun driva debatt och påverka människors attityder till företagande på ett positivt sätt. Vi tror på den positiva attitydens kraft, och att medvetandegöra den.
  – Det är den mentala inställningen som avgör om man lyckas eller ej.

  Mer om positiva attityder

  Skola, näringsliv och utbildningar

  Tillsammans med skolan jobbar vi långsiktigt med:

  • företagsutbildningar
  • kompetensförsörjning
  • vidareutbildning lokalt och nära företaget
  • ökat entreprenörsskap bland eleverna
  • skapa företagare i nästa generation
  • arbetsplatsförlagt lärande och praktikplatser
  • förmedla värdet av företagande till ungdomar.
  Gullmarsgymnasiet_Campus Väst Foto Lysekilsposten, Gabriel Berndtsson

  Foto: Gabriel Berndtsson, Lysekils-Posten

  Back To Top