Utbildning

Campus Väst är vår lokala partner när det gäller utbildningsfrågor

LOKALT KOMPETENSBEHOV

Företag och utveckling är en del av Campus Väst vars uppgift är att analysera och tillgodose det kompetensbehov som näringslivet efterfrågar.
Genom att erbjuda högkvalitativa och efterfrågade utbildningar till ungdomar, vuxna, företag och offentliga verksamheter stödjs både nyrekrytering och vidareutbildning.

FÖRETAGSUTBILDNINGAR

Campus Västs och NLC´s stora kontaktnät i regionen gör att utbildningar kan skräddarsys inom alla områden som tillgodoser just era behov. Har ni ett behov räcker det med att bara ta en kontakt. martin.odell@lysekil.se

SAMVERKANSPROJEKT

Vi organiserar Lysekils Företagsmässa, en årlig mötesplats för företag, elever och lärare. www.lysekil.se/foretagsmassa

Sedan stödjer vi Campus Västs Unga Entreprenörer via en fond till UF-företag och med kontakter.
Dessutom jobbar vi tight med skolan kopplat till arbetsplatsförlagt lärande, studiebesök och programråd.
Kontakta gärna ase.andren-gustafsson@lysekil.se

UTVECKLINGSPROJEKT

Campus Väst strävar efter att vara en aktiv del i startandet och förverkligandet av olika forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med företag, universitet och högskolor. Dessa projekt kan vara en del av redan existerande utbildningar eller ligga vid sidan av dessa, men inom våra fokusområden: teknik, energi, hållbar utveckling, samt maritim utveckling och turism.

NÄTVERK

Campus Väst och NLC samverkar med de olika nätverksorganisationerna i regionen och hjälper till med att hitta rätt kontakter. Tillsammans utgör dessa aktörer en värdefull resurs för att hjälpa till att skapa de rätta förutsättningarna för tillväxt inom Västra Götalandsregionen.