Medlems- och serviceavgifter

ÅRSAVGIFTER FÖR 2017

Gratis medlemskap!
Har du ett nyregistrerat företag så är du välkommen till Näringslivscentrum. Vi bjuder på medlemsavgiften det första året. Välkommen med ansökan!

Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st – 5 st 200 300 500
6 st – 15 st 200 600 800
16 st – 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200


Ansök här:

Organisationsnummer

Kontaktperson (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Hemsida

Antal anställda:
0-56-1516-99< 100

Stödmedlem