Medlems- och serviceavgifter

ÅRSAVGIFTER FÖR 2018 OCH 2019

Gratis medlemskap!
Har du ett nyregistrerat företag så är du välkommen till Näringslivscentrum. Vi bjuder på medlemsavgiften det första året. Välkommen med ansökan!

Företags/Näringsidkare
Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Summa
0 st – 5 st 200 300 500
6 st – 15 st 200 600 800
16 st – 99 st 200 1500 1700
>100 st 200 5000 5200
Enskild icke näringsidkare
Privat stödmedlem 200 200


Ansök här:

Organisationsnummer

Kontaktperson (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Hemsida

Antal anställda:
0-56-1516-99< 100

Stödmedlem