Om NLC

Näringslivscentrum (NLC) – med fokus för framtiden, vill tillsammans med Lysekils kommun, näringslivet i Lysekil och Lysekils medborgare, vidareutveckla ett Lysekil att vara stolt över!

NLC är en ideell förening och drivs av direkt anslutna företag, Företagarna i Lysekil och Lysekils kommun. Vår kommuns politiska ledning har fastställt en vision och ett program som underlag för detta gemensamma arbete.

Positiva attityder
– Att medvetandegöra den positiva attitydens kraft!
– Det är den mentala inställningen som avgör om man lyckas eller ej.

Samverkan mellan företag
– Bygga broar för tillväxt

Samverkan kommun och näringsliv
– Främja den lokala och regionala tillväxten
– ”Näringslivsdialoggruppen” drivs av NLC i samverkan mellan politiker och kommunledning.

HR Grupp
– Ett nätverk i NLCs regi med fokus på ”Medflyttarservice” vid rekrytering.
– Ett sätt att trygga kompetensförsörjningen i framtiden!

Skola och näringsliv!
– Samverkan skola och näringsliv! Samarbete iform av bla Lysekilsmässa, där elever och företagare möts.

Infrastruktur
– Förstärka livsnerven till Lysekil!