Positiva attityder – Debattartikel i Lysekilsposten 2018-12-13

Näringslivscentrum i Lysekil (NLC) och Lysekils Kommun startar nu projektet ”Positiva Attityder” med syftet att förändra attityder till företag, företagande, entreprenörskap och näringsliv.

I den undersökning som organisationen Svenskt Näringsliv genomför varje år om företagsklimatet i vår kommun är det tydligt att vi behöver förändra våra attityder. Idag har vi en bottenplacering i denna undersökning och många punkter som mäts handlar om attityder. Det handlar om medias, skolans, allmänhetens, kommunala tjänstemäns och politikers attityder. Medias och skolans attityder når upp till riksgenomsnittet medan de övrigas attityder ligger under eller långt under genomsnittet. Så behöver det absolut inte vara. Det är den mentala inställningen som avgör om vi lyckas eller inte. Vi behöver medvetandegöra den positiva attitydens kraft!

Näringslivscentrum och Lysekils kommun kommer därför att arbeta tillsammans för att långsiktigt förändra detta.  Det finns säkert förklaringar till varför det är som det är i vår kommun men det är ingen analys vi kommer att ägna oss åt.  Vi vill se framåt och hitta goda exempel på företagsamhet och entreprenörskap som utvecklar oss som arbetar i företagen och därmed också vårt samhälle, våra politiker och våra tjänstemän. Vi är alla beroende av en positiv framtid och att företagen och företagandet utvecklas bra i vår kommun.

NLC och Lysekils kommun arbetar för

  • ökad förståelse hos tjänstemän och politiker för företagens och företagarens villkor
  • ökad förståelse hos företagare när det gäller vad en kommun kan och får göra
  • bättre stöd till eldsjälar
  • att beslut inte dras i långbänkar

Lysekils Kommun har anlitat Västsvenska Handelskammaren som en del i detta arbete. Västsvenska Handelskammaren  har  erfarenheter från liknande arbete i andra kommuner   som kommer att vara till hjälp i vår process mot bättre företagsklimat.

Företag och företagare är beroende av långsiktiga och tydliga spelregler för att känna investerings- och utvecklingsvilja. NLC och Lysekils kommun kommer därför att arbeta på många olika sätt och långsiktigt i denna fråga. Vi kommer att skriva insändare, annonser och det kommer att komma reportage i media om företag. Det är genom media, sociala medier, e-post, telefon och personliga samtal vid olika möten som attityder kan förändras. Vi behöver därför ditt engagemang och dina synpunkter för att tillsammans utveckla företagsklimatet i vår kommun. Näringslivscentrums valspråk är ju ”Tillsammans kan vi”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *