Bra uppslutning när NLC bjöd till frukost

Näringslivscentrum lysekil frukost

Årets första näringslivsfrukost blev en välbesökt tillställning med ca 50 personer på plats för att diskutera näringslivsfrågor i Lysekils kommun.

Mötet startades att Carina Fransson från Arbetsförmedlingen presenterade läget i Lysekil och våra kranskommuner. Över lag så ligger vår kommun bra till med en arbetslöshet under rikssnittet vilket är väldigt positivt.
Det finns dock, precis som i hela landet, ett stort glapp mellan personer med eftergymnasial eller högre utbildning och de som saknar detta. Även nyanlända har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen arbetar i flera olika projekt och önskar ännu tätare samarbete med näringslivet.

Näst på tur var NLC´s ordförande Ulf Bertilsson som presenterade mer om två av NLC´s projekt, Medflyttarservice och Företagsarenan.

Tanken med Medflyttarservice är att kunna hjälpa familjer där en av familjemedlemmarna har blivit erbjuden anställning i kommunen. Genom sammarbete mellan arbetsgivarna så vill vi kunna hjälpa dessa familjer att hitta anställning även till partnern. Målsättningen är att få med så många arbetsgivare som möjligt på detta tåg, är ni intresserade av att vara med? Kontakta oss!

Från och med den 20 mars så kommer vi att få en deltidsanställd som arbetar med medflyttarservice, det kommer förhoppningsvis ge ett stor lyft.

Ulf pratade också om vår nya Företagsarena som ligger i Norra hamnen. Vi har nu fått våra första 2 hyresgäster och fler är på väg in. Även här så är målsättningen att få in en deltidsanställd att sköta arenan med allt vad det innebär.
Långsiktigt så är målet att skapa en mötesplats för företagare och vi hoppas att fler av näringslivets aktörer vill finnas på plats, allt från Almi och Nyföretagarcentrum till Innovatum med flera.

Sist ut var Jan-Erik från Lysekils kommun som presenterade lite om vilka upphandlingar som är aktuella i kommunen just nu, tanken här var att få en lite mer genomgående presentation om hur kommunen arbetar med upphandlingar, tyvärr fick detta skjutas tills nästa träff på grund av sjukdom.

Vill ni läsa mer om kommunens upphandlingar så finns information på kommunens hemsida här: www.lysekil.se/upphandling

 

Håll utskick i vår kalender för fler träffar och möten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *