Hur många krockar ska behöva ske?

väg 161

Väg 161: Öppet brev 181129 till infrastrukturminister Thomas Eneroth, Näringsdepartementet.

Måndagen den 22 oktober skedde ännu en frontalkrock på väg 161. Lyckligtvis överlevde trafikanterna den här gången men enligt tidningarna är skadeläget oklart. Väg 161 från Skårs färjeläge till E6 vid Torp är Lysekils livlina till omvärlden och den är hårt trafikerad. Vägen är i mycket stort behov av förbättring av trafiksäkerhet och har så varit under många år.

Ny trafikplan framtagen

Trafikverket har efter ett gediget utredningsarbete tagit fram en plan för en ny trafiksäker sträckning för delen Rotviksbro – Bäcken. Beslutet att anta planen för att kunna starta arbetet skulle fattas våren 2018 efter åtta års utredande, planerande och överklagande. Istället, till vår förvåning, bereder Näringsdepartementet ett beslutsunderlag om ytterligare utredningar av ett alternativ som Trafikverket redan valt bort och som enligt deras bedömning skulle ge sämre trafiksäkerhet. Näringsdepartementet skriver på detta beslut och nu är vi i princip tillbaka på ruta ett.

Ökad olycksrisk trots nollvison

Under tiden ökar trafiken och därmed också risken för kollisioner och andra olyckor. Nästa gång kan det mycket väl bli med dödlig utgång. Trafikverket har till uppgift att jobba mot en nollvision när det gäller döda och skadade i trafiken. Vart tog den visionen vägen i Näringsdepartementets utredning och beslut? Hur länge ska invånarna i Lysekils och Uddevalla kommuner behöva utsättas för denna risk? Tar de som överklagat samt Näringsdepartementet ansvar för konsekvenserna av att utredandet bara fortsätter?

Vi kan naturligtvis förvänta oss flera olyckor och kollisioner eftersom vi aldrig kommer till skott.

Företagarna i Uddevalla och Lysekil samt Näringslivscentrum Lysekil anser att det nu efter denna alltför långa handläggningstid av väg 161 är dags att inblandade parter tar sitt ansvar även för alla trafikanter som dagligen är hänvisade till att använda denna trafikfarliga väg. Det är mycket svårt att förstå varför en så kort och enkel  vägbyggnation som betyder så mycket för så många i vår del av Bohuslän kan ta så lång tid när projekt som är tiotals gånger större och mer komplicerade går fortare.

Företagarna Lysekil     Företagarna Uddevalla     Näringslivscentrum Lysekil

Roland Karlsson     Kent Andreasson    Ulf Bertilsson