Samverkan mellan kommun och näringsliv

– Främja den lokala och regionala tillväxten

– ”Näringslivsdialoggruppen” drivs av NLC i samverkan mellan politiker och kommunledning.