Positiva attityder

Bildresultat för lysekils kommun


Positiva Attityder

Projektet är baserat på frågorna i Svenskt Näringslivs årliga undersökning och de svar som kommer fram  bland företagare, tjänstemän och politiker i vår kommun. Det är också baserat på de erfarenheter  som Näringslivscentrum och  Företagslots i kommunen har.


Ökad förståelse för företagens villkor

Målgrupp: tjänstemän och politiker

Målet är en snabbare, mer flexibel och lösningsfokuserad handläggning som självklart respekterar och är i linje med lagar och förordningar. Tydliga och motiverade Ja och Nej är bättre än ett kanske…

Förslag:

Samla på sig ett antal skarpa exempel där saker gått fel och en del goda exempel.  Samla en grupp som gemensamt diskuterar hur vi kunde hanterat frågan annorlunda i syfte att lära och göra ”rätt” nästa gång. Se det som en förbättringsmöjlighet där man kvalitetssäkrar processer snarare än att peka ut skuld.

 

Ökad förståelse för vad en kommun kan och får göra

Målgrupp: företagare

Ge information på olika träffar som kommunen eller NLC anordnar.

Kan vara antingen generell eller specifik information/dialog, stäm av med företag vad de söker information/kunskap kring. Ta fram en enklare kortfattad informationsbroschyr.

Exempel kan vara:

Vad gör en kommun, hur fördelar sig den kommunala budgeten, vad och varför sker vissa saker i bolagsform och andra i förvaltningsform

Information och utbildning kring upphandlingar. Ökad förståelse genom Företagare och tjänstemännen samtidigt på skolbänken(kvällsutbildningar), hur stor är marknaden nationellt och lokalt, vad är LOU, vad har kommunen upphandlat de senaste åren och vad är på gång att upphandlas, kan man samarbeta i upphandlingar, var hittar man upphandlingar mm.

 

 

Artikelserie

Målgrupp: alla

Bör ske 5-6 ggr per år och under minst två års tid.

Målsättning: ändrade attityder  till företagande och entreprenörer

Helsida – halva sidan annons, andra halvan artikel

Kommunikationsstrategi

Underlätta för eldsjälar

Målgrupp: eldsjälar

En mindre budget som är vikt för snabba åtgärder – ett sätt som gör att vår kommun upplevs som mer flexibel.

Förslag: En mindre budget som kan användas på saker som ligger i linje med de politiskt beslutade utvecklingsområdena. Kräver politiskt beslut om budget medan insatserna hanteras på tjänstemannanivå.

Social investeringsbudget

Ändra synsätt på sociala insatser från tärande kostnader till ”Investeringar”. Viktigt för att öka attraktionskraften i vår kommun vilket bidrar till arbetsgivarnas kompetensförsörjningsmöjligheter. Inom denna rubrik bör även frågan om social företagsamhet undersökas som gemensamt projekt mellan företagen och kommunen.

Kräver uppdrag från politiken att tjänstemannaorganisationen jobbar fram en konsekvensbeskrivning av vad detta skulle innebära.

Långsiktighet och tydlighet

Långsiktighet och tydlighet viktigt för företagens investerings- och utvecklingsvilja. Breda politiska lösningar när det gäller näringslivsfrågor. Det är förödande när detaljplaner avbryts på ”lösa grunder” m.m.

UF på skolan

Målgrupp: gymnasielever (högstadieelever)

Börja med allmänhetens attitydförändring till företagande i skolan. Gärna redan på högstadiet.

En viktig punkt för att lång sikt för att få fler företagare och ett mer företagsvänligt klimat

Näringslivsgala

Målgrupp: näringsidkare samt berörde  politiker och tjänstemän

Kraftsamla kring ett tillfälle där en positiv stämning och gemenskap skapas med hjälp av ett festtillfälle. Uppmärksamma näringsidkare som på något sätt utmärkt sig. T ex kan Företagarna dela ut sitt pris ”Årets företagare” under denna gala. Även kommunen kan dela ut pris/er vid detta tillfälle inom områden som man vill uppmärksamma. Exempel kan vara ”Årets sociala företagare” eller ”Årets unga företagare”.

Galan bör vara självfinansierad och betalas av deltagarna.