Infrastruktur

Vi arbetar med att förstärka infrastrukturen till Lysekil. Här inbegrips

  • Förbättring av väg 161
  • Förbättring av väg 162
  • Lysekilsbanans utveckling
  • och sist men absolut inte minst arbetar vi för en fast förbindelse över Gullmaren. För detta driver vi ett EU-projekt och bearbetar politiker och myndigheter aktivt.