HR

– Ett nätverk i NLCs regi med fokus på ”Medflyttarservice” vid rekrytering.

– Ett sätt att trygga kompetensförsörjningen i framtiden!